• Zaloguj Zarejestruj

  Zbieraj

  Nagrody

  Społeczność

  Jak to działa

  Interested in getting rewards for free?
  $5 for every new user with code: EARNWEB5
  Register in browser or download mobile app to redeem your bonus:
  Register Download
  Earnweb QR

  RODO

  Właściciel Portalu Gamehag.com / Administrator Danych Osobowych: "Monetico sp. z o. o.", ul. Hubska 52 lok. 14, 50-502 Wrocław, NIP: 8992938356 REGON: 52324884400000 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000994640.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

  Szanowni Państwo,

  Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

  Wspomniany akt prawa europejskiego, który będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje.

  Należy jednak pamiętać, że celem RODO wcale nie jest zablokowanie przepływu danych osobowych. Jest wręcz przeciwnie: te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

  W kontekście wejście w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez RODO informacje.

  [Rola Monetico sp. z o. o. w kontekście RODO]

  W rozumieniu RODO Monetico sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli Administratora Danych Osobowych ( „Administrator”, „ADO”).

  [Cel: realizacja umowy]

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym również, w szczególności, w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym ewentualnych transakcji) i dostosowania Portalu do indywidualnych preferencji i oczekiwań użytkownika.

  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • Przetwarzane są w szczególności następujące dane:
   • Adres E-mail (od użytkownika) - Wykorzystywany do logowania się na serwisie oraz do promowania strony przez wiadomości mailowe. Podawany przez użytkownika w czasie rejestracji lub pobrany z portalu Facebook przy logowaniu/rejestracji przez ten portal. Wymaga potwierdzenia.
   • Hasło - Wykorzystywane do logowania się na serwisie, zapisywane do bazy danych w postaci zaszyfrowanej za pomocą funkcji haszującej bcrypt. Podawane przez użytkownika podczas rejestracji.
   • Płeć - Podawana przez użytkownika w czasie rejestracji lub przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Firma - Wykorzystywana do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawana przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Nip - Wykorzystywany do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawany przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Pesel - Wykorzystywany do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawany przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Kod pocztowy - Wykorzystywany do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawany przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Adres - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Imię - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Nazwisko - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Numer telefonu - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Skype - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Bank - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Numer konta bankowego - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Paypal - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Wypłaty - Informacje o zleconych wypłatach przez Partnerów.
   • Donacje - Zawiera informacje o dotacjach zarejestrowanych przez portal pp.gamehag.com.
   • Należności - Zawiera informacje o należnościach pp.gamehag.com
   • Data urodzenia - Podawana przez użytkownika w czasie rejestracji lub przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Miasto - Podawane przez użytkownika w czasie rejestracji lub przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Zdjęcie użytkownika („avatar”) - Zdjęcie, które użytkownik sam przesyła do naszego serwisu w czasie rejestracji,przy aktualizowaniu informacji o profilu lub pobrane z portalu Facebook przy logowaniu/rejestracji przez ten portal, wykorzystywane do pokazania go na profilu użytkownika.
   • Fbld (od użytkownika) - Zapisywane podczas logowania przez portal Facebook, jest to id użytkownika na tym portalu.
   • Youtube URL - Adres URL do profilu na portalu Youtube, dobrowolnie podawany przez użytkownika.
   • Twitch URL - Adres URL do profilu na portalu twitch, dobrowolnie podawany przez użytkownika.
   • Twitter URL - Adres URL do profilu na portalu twitter, dobrowolnie podawany przez użytkownika.
   • Facebook URL - Adres URL do profilu na portalu Facebook, dobrowolnie podawany przez użytkownika.
   • Język od użytkownika - Odbierany przez przeglądarkę, użytkownik ma możliwość zmiany języka portalu.
   • Steam trade URL - Adres URL Steam do wymiany przedmiotów w ekwipunku, podawany przez użytkownika. Wykorzystywany do wysyłania nagród na platformę Steam.
   • Geolokalizacja - inne źródła - Odbierana z przeglądarki geolokalizacja użytkownika.
   • Youtube Id - inne źródła - (Youtube Api) - Id profilu na portalu Youtube, pobrana przy połączeniu przez użytkownika swojego konta na portalu pp.gamehag z kontem na portalu Youtube.
   • Steam Id - inne źródła (Steam Api) - Zapisywane podczas połączenia przez użytkownika konta pp.gamehag z kontem Steam.
   • Id kampanii - inne źródła (URL) - Jest to id danej kampanii reklamowej. Wykorzystywane do zbierania statystyk.
   • Twitter Id - inne źródła (Twitter Api) - Zapisywane podczas połączenia przez użytkownika konta pp.gamehag z kontem Twitter.
   • IP oraz agent - inne źródła (przeglądarka) - Zapisywane podczas wchodzenia na portal pp.gamehag.
   • Ustawienia powiadomień mailingowych (od użytkowników) - Wykorzystywane do wyselekcjonowania wiadomości email, jakie ma otrzymywać użytkownik.
   • UUID - inne źródła (z urządzenia mobilnego) - Unikalne id urządzenia, zapisywanie przy włączaniu aplikacji pp.gamehag.
   • Wersja systemu operacyjnego - inne źródła (z urządzenia moblinego) - Zapisywana przy włączeniu aplikacji pp.gamehag.
   • Platforma - inne źródła (z urządzenia mobilnego) - Android lub iOS, zapisywana przy włączeniu aplikacji Gamehag.
   • Urządzenie - inne źródła (z urządzenia mobilnego) - Model urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja pp.gamehag, zapisywane przy włączeniu aplikacji pp.gamehag.

  [Cel: uzasadnione interesy]

  Administrator przetwarza także Państwa dane w celu promocji / marketingu własnych produktów lub Zaufanych Partnerów, a także by lepiej dostosować usługi do Państwa indywidualnych preferencji.

  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  • Przetwarzane są w szczególności następujące dane:
   • Adres E-mail (od użytkownika) - Wykorzystywany do logowania się na serwisie oraz do promowania strony przez wiadomości mailowe. Podawany przez użytkownika w czasie rejestracji lub pobrany z portalu Facebook przy logowaniu/rejestracji przez ten portal. Wymaga potwierdzenia.
   • Hasło - Wykorzystywane do logowania się na serwisie, zapisywane do bazy danych w postaci zaszyfrowanej za pomocą funkcji haszującej bcrypt. Podawane przez użytkownika podczas rejestracji.
   • Płeć - Podawana przez użytkownika w czasie rejestracji lub przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Firma - Wykorzystywana do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawana przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Nip - Wykorzystywany do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawany przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Pesel - Wykorzystywany do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawany przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Kod pocztowy - Wykorzystywany do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawany przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Adres - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Imię - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Nazwisko - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Numer telefonu - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Skype - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Bank - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Numer konta bankowego - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Paypal - Wykorzystywane do wypłacania środków, wygenerowania rachunku. Podawane przez użytkownika przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Wypłaty - Informacje o zleconych wypłatach przez Partnerów.
   • Donacje - Zawiera informacje o dotacjach zarejestrowanych przez portal pp.gamehag.com.
   • Należności - Zawiera informacje o należnościach pp.gamehag.com
   • Data urodzenia - Podawana przez użytkownika w czasie rejestracji lub przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Miasto - Podawane przez użytkownika w czasie rejestracji lub przy aktualizowaniu informacji o profilu.
   • Zdjęcie użytkownika („avatar”) - Zdjęcie, które użytkownik sam przesyła do naszego serwisu w czasie rejestracji,przy aktualizowaniu informacji o profilu lub pobrane z portalu Facebook przy logowaniu/rejestracji przez ten portal, wykorzystywane do pokazania go na profilu użytkownika.
   • Fbld (od użytkownika) - Zapisywane podczas logowania przez portal Facebook, jest to id użytkownika na tym portalu.
   • Youtube URL - Adres URL do profilu na portalu Youtube, dobrowolnie podawany przez użytkownika.
   • Twitch URL - Adres URL do profilu na portalu twitch, dobrowolnie podawany przez użytkownika.
   • Twitter URL - Adres URL do profilu na portalu twitter, dobrowolnie podawany przez użytkownika.
   • Facebook URL - Adres URL do profilu na portalu Facebook, dobrowolnie podawany przez użytkownika.
   • Język od użytkownika - Odbierany przez przeglądarkę, użytkownik ma możliwość zmiany języka portalu.
   • Steam trade URL - Adres URL Steam do wymiany przedmiotów w ekwipunku, podawany przez użytkownika. Wykorzystywany do wysyłania nagród na platformę Steam.
   • Geolokalizacja - inne źródła - Odbierana z przeglądarki geolokalizacja użytkownika.
   • Youtube Id - inne źródła - (Youtube Api) - Id profilu na portalu Youtube, pobrana przy połączeniu przez użytkownika swojego konta na portalu pp.gamehag z kontem na portalu Youtube.
   • Steam Id - inne źródła (Steam Api) - Zapisywane podczas połączenia przez użytkownika konta pp.gamehag z kontem Steam.
   • Id kampanii - inne źródła (URL) - Jest to id danej kampanii reklamowej. Wykorzystywane do zbierania statystyk.
   • Twitter Id - inne źródła (Twitter Api) - Zapisywane podczas połączenia przez użytkownika konta pp.gamehag z kontem Twitter.
   • IP oraz agent - inne źródła (przeglądarka) - Zapisywane podczas wchodzenia na portal pp.gamehag.
   • Ustawienia powiadomień mailingowych (od użytkowników) - Wykorzystywane do wyselekcjonowania wiadomości email, jakie ma otrzymywać użytkownik.
   • UUID - inne źródła (z urządzenia mobilnego) - Unikalne id urządzenia, zapisywanie przy włączaniu aplikacji pp.gamehag.
   • Wersja systemu operacyjnego - inne źródła (z urządzenia moblinego) - Zapisywana przy włączeniu aplikacji pp.gamehag.
   • Platforma - inne źródła (z urządzenia mobilnego) - Android lub iOS, zapisywana przy włączeniu aplikacji Gamehag.
   • Urządzenie - inne źródła (z urządzenia mobilnego) - Model urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja pp.gamehag, zapisywane przy włączeniu aplikacji pp.gamehag.

  [Profilowanie]

  Powyższe dane wraz z innymi danymi „technicznymi” pozyskanymi podczas korzystania z Portalu (które obejmują również dane pozyskane dzięki wykorzystania plików Cookies), mogą być wykorzystane do profilowania indywidualnych preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju Portali (chodzi np. o preferencje co do proponowanych produktów cyfrowych). Mogą służyć również do tworzenia zbiorczych statystyk. Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celu wyświetlania użytkownikowi reklam adekwatnych do jego zainteresowań.

  • Pliki Cookies
   • gh_aff - Własny identyfikator kliknięcia afiliacji;
   • laravel_session - Identyfikuje i zapisuje sesję użytkownika na portalu.
   • gh_ref - Zapisywane tylko wtedy kiedy użytkownik wszedł na link polecający innego użytkownika, zapisywany identyfikator użytkownika, który polecił stronę.
   • gh_camp - Oznacza nasz identyfikator danej kampanii prowadzonej na Google Analytics.
   • gh_recommend - Zapisuje źródło przyjścia na stronę danego użytkownika.
   • gh_campclick - Własny identyfikator kliknięcia, jeśli pochodzi ono z kampanii zapisanej w Google Analytics.
   • gh_clid - Identyfikator kliknięcia Google Analytics.
   • __cfduid - Służy do identyfikacji poszczególnych klientów za udostępnionym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń dla poszczególnych klientów z Cloudflare
   • XSRF_TOKEN - Indywidualny identyfikator każdej sesji na portalu.
   • _ga - Używane do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie przez Google Analytics.
   • _gid - Używane do rozróżniania użytkowników przez Google Analytics
   • _gat - Jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów.
   • Timezone - Zapisuje informacje o strefie czasowej danego użytkownika.
   • _OneSignal_session - Zapisywane, gdy użytkownik pozwoli witrynie wysyłać powiadomienia przeglądarkowe.
  • Google Analytics
  • Administrator może używać w Portalu w celach profilowania technologii pod nazwą Google Analytics lub innych podobnie działających systemów od dostawców zewnętrznych. W szczególności Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki Cookies do raportowania interakcji użytkowników w witrynach klientów Google Analytics (chodzi w szczególności o nasz Portal). Do obsługi Funkcji reklamowych Google Analytics (takich jak remarketing) w usługach sieci reklamowej Google, np. w AdWords, używane są pliki Cookies firmy Google dotyczące reklam. Więcej na temat tej technologii, o dodatkowych Cookies, jakich ona używa oraz o sposobach wyłączenia tej technologii możesz dowiedzieć się na stronach poświęconych bezpieczeństwu danych publikowanych przez zewnętrznego producenta tej technologii pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

  [Czas przetwarzania]

  Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy (np. o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Portal) – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Po wykonaniu / zakończeniu umowy (np. skasowanie konta na Portalu), dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach archiwizacyjnych, w tym na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  [Przekazywanie innym podmiotom]

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celach marketingowych (przy zaistnieniu odpowiedniej podstawy prawnej, np. zgody lub w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

  Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG. W przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

  [Kategorie odbiorców danych]

  Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  W szczególności Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), firmom realizującym mailingi reklamowe, agencjom marketingowym (przy zaistnieniu odpowiedniej podstawy prawnej, np. zgody lub np. w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), itp.

  Wymienione wyżej podmioty, przetwarzają dane na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych.

  Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  [Podstawy prawne, w tym inne niż zgoda]

  Często nadużywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest tylko jedną z wielu możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jest wiele innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, innych niż zgoda osób, których dane będą przetwarzane. W szczególności można przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy lub np. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych reguluje art. 6 RODO.

  [Państwa prawa]

  • Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
   • Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
   • Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte
   • Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • Ponadto, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
   • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
   • W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
   • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
   • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych (o ile został powołany), korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub odpowiedniego formularza na stronie https://gamehag.com/pl/kontakt

  [Informacja o wymogu podania danych]

  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.